بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی
 • بهترین کتاب های دعا نویسی

بهترین کتاب های دعا نویسی

550,000ریال
500,000ریال
9 % تخفیف
کد محصول : BSTDOA

تعداد

مجموعه بهترین کتاب های علوم غریبه گلچین شده برای افراد مبتدی تا حرفه ای این کتابها معتبرترین کتابهای علوم غریبه هستند که می توانید همه آنها را با یک خرید به صورت یکجا دانلود کنید این هفته کتاب معتبرترین کتب علوم غریبه برای دعانویسی هستند که از روی کتاب اصلی اسکن شده و تبدیل به نسخه الکترونیکی شده است 

 

لیست کتابهای این مجموعه:

 •  کتاب طلسمات طمطم هندی
 •  کتاب حل مشکلات طمطم هندی
 •  کتاب میرداماد کبیر جلد ۱ هاروت و ماروت
 •  مجربات کنز محمد
 •  جامع الدعوات کبیر
 • کتاب بحر العجایب
 • کتاب بحر المعارف 

 

فهرست موضوعات کتاب ها:

 • در علم طلسمات و تسخیر روحانیات و عزائم جنیان، دیو سلیمانی
 • اگر خواهی قلب کسی را تسخیر کنی
 • اگر محبت شدید خواهی جهت محبت بسیار
 • اگر خواهی میان زن و شوهر سازکاری پیدا شود
 • اگر خواهی کسی را نزد خود حاضر گردانی
 • احضار محبت، زبان بند
 • احضار شخص غایب
 • باطل کردن سحر و جادو و یبا بستن شخص
 • جهت بستن شهوت مرد، بخت گشایی دختران
 • جهت رام شدن مطلوب
 • احضار مطلوب و محبت به شما
 • جهت تفریق و سردی
 • اگر خواهی مردی را از زنی سرد کنی و اختلاف بینشان
 • اگر کسی قصد مسافرت داشته باشد
 • دعای نعل اسب نعل بند
 • اگر خواهی کسی را عاشق خود کنی
 • در طلب فرزند صالح
 • اگر خواهی زنی را در نظر تمام مردها سیاه گردانی
 • احضار قوی شخص غایب
 • باطل کردن جمیع سحر و جادوها، باطلنامه سحر و طلسمات
 • جهت زبان بند، ساعات نوشتن ادعیه و دعا
 • تخم مرغ سیاه حزرانی
 • ساعات در ایام هفته روزها، ساعات و ماهای ادعیه
 • محبت و عشق و تسخیر القلوب و ازدواج
 • زبان بند بستن شهوت مردان و خواب های بد
 • جدائی و سردی و کدورت و دشمنی و تخریب، صورت ابجد کبیر
 • اگر کسی از هوش رود و کف بردهان آورد
 • خواص مربع فسیکفیکم
 • خواص اسماء الحسنی، محبت و زبان بند خلقی محبت طالب و مطلوب
 • اعمال حرف
 • آموزش جفر
 • اگر خواهی میان زن و شوهری سازگاری پیدا شود
 • جفر تکثیری
 • رفع مشکلات
 • حل مسائل
 • اگر کسی قصد مسافرت داشته باشد
 • آسان نمودن کارها
 • اگر خواهی قلب کسی را تسخیر کنی
 • احضار محبت،زبان بند
 • جدایی و سردی
 • جهت بستن شهوت مرد، بخت گشایی دختران
 • اگر خواهی کسی را نزد خود حاضر گردانی
 • اگر خواهی کسی را عاشق خود کنی،کسی از هوش رود و کف بردهان آورد
 • ساعات در ایام هفته روزها، ساعات و ماهای ادعیه
 • ابجد کبیر
 • شرح خواص حروف و روش استفاده از آنها
 • احضار محبت، زبان بند
 • احضار شخص غایب
 • باطل کردن سحر و جادو و یا بستن شخص
 • جهت رام شدن مطلوب
 • احضار مطلوب و محبت به شما
 • جهت تفریق و سردی
 • اگر خواهی مردی را از زنی سرد کنی
 • دعای نعل اسب نعل بند
 • اقسام و خواص حروف
 • در طلب فرزند صالح
 • اگر خواهی زنی را در نظر تمام مردها سیاه گردانی
 • احضار قوی شخص غایب
 • باطل کردن جمیع سحر و جادوها، باطلنامه سحر و طلسمات
 • جهت زبان بند
 • ساعات نوشتن ادعیه و دعا
 • تخم مرغ سیاه حزرانی
 • ساعات در ایام هفته روزها، ساعات و ماهای ادعیه
 • محبت و عشق و تسخیر القلوب و ازدواج
 • زبان بند بستن شهوت مردان و خواب های بد
 • اعمال حروف مفردات جدائی و سردی و کدورت و دشمنی و تخریب، صورت ابجد کبیر
 • اگر کسی از هوش رود و کف بر دهان آورد
 • خواص مربع فسیکفیکم
 • خواص اسماء الحسنی، محبت و زبان بندخلقی محبت طالب و مطلوب
 • ود آموز در علوم غریبه
 • احضاریات در جن و انس و موکل
 • در ادیعات کارگشایی و بخت گشایی و طلب فرزند
 • درباب تسخیرات و ختومات
 • درباب محبت و رزق و روزی و فروش متاع
 • درباب فتح و پیروزی و باطل کردن طلسمات و جادو
 • حروف ابجد در علوم غریبه
 • حروف ابجد صغیر
 • ابجد کبیر یا حروف جمل چیست؟ و خواص حروف ابجد چیست؟
 • 28 حرف از حروف ابجد جهت تسخیرات
 • حروف ابجد جهت دفع و نابودی دشمن و سرگردانی دشمن و هلاک کردن دشمن
 • حروف ابجد جهت احضار فرد غایب
 • حروف ابجد جهت بیقرار کردن مطلوب
 • حروف ابجد جهت جنگ و پیروزی بر دشمن
 • حروف ابجد جهت زیاد شدن شیر مادر
 • حروف ابجد جهت ترسیدن طفل و کودک
 • حروف ابجد جهت تقویت قوای ذهن و افزایش حافظه
 • حروف ابجد جهت افزایش ثمره و میوه درخت
 • حروف ابجد جهت افزایش آب چاه نیمه خشک
 • دوازده طالع از حضرت سلیمان (ص)، طالع شخص
 • فرق حروف ابجد عربی با فارسی (فارسی 32 حرف – عربی 28 حرف
 • محاسبه نام شخص و نام مادرش به حروف ابجد
 • محاسبه با حروف ابجد جهت تشخیص اینکه مرد با زن می تواند زندگی خوبی داشته باشند و یا به هم می رسند یا نه
 • تبدیل اسم شخص و یا اسم اعظم به حروف ابجد
 • خواص طبع ها و خصوصیات افراد با طبع های مربوطه (طبع آتشی – طبع خاکی – طبع بادی – طبع آبی)
 • خادمین شب در هفت روز هفته و احضار آنها جهت عملی (خادمین شنبه = شممون، کفیائیل، للعهطیل، خادمین یکشنبه = دعوان، روقیائیل، فهضطیل و
 • در مورد روزهای هفته و ساعات شبانه روز جهت اعمال و ادعیه و هر روز هفته متعلق به کدام کوکب و ستاره می باشد
 • ساعات سعد و ساعات نحس چیست؟ (روز شنبه ساعت اول یک بعداز ظهر زحل، نحس اکبر می باشد. روز یکشنبه ساعت اول یک بعدازظهر شمس سعد اکبر می باشد ) و (کوکب و زحل و نوشتن تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و
 • ادعیه و عمل جهت زبان بندی، زبان بندی دشمن
 • دعا و ادعیه و طلسم مهر و محبت و دوستی و عاشقی
 • دعا و ادعیه و طلسم بغض و تفریق و جدایی بین دو شخص یا بین جمع
 • جدول ساعات در شبانه روز
 • خواص دیگر حروف در مورد نام گذاری طفل تازه متولد شده و اثرات اسم نیکو طبق حروف ابجد در زندگی و سرنوشت او
 • پیدا کردن فال و طالع هر شخص و سرنوشت زندگی شخص طبق حروف ابجد و محاسبه آن
 • چهار عنصر اصلی طبیعت (عنصر آتش، عنصر آب، عنصر خاک، عنصر باد
 • طالع حمل و اسد – طالع ثور و سنبله – طالع جوزا و میزان – طالع سرطان و عقرب
 • قمر در عقرب چیست؟
 • دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب و نوشتن یا ننوشتن ادعیه و عمل در آن ساعت
 • در ایام منحوسه هر طالع و ساعات نحس یا سعد آن در شبانه روز (حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت
 • هرگاه خواهی در انجام تسخیرات و تعویضات خود موفق شوی
 • دعای مبارک حرز یمانی و فواید و خواص آن
 • عریضه حضرت ابوالفضل العباس (ع) و فواید و خواص آن
 • عریضه حضرت امام موسی کاظم (ع) و فواید و خواص آن
 • عریضه حضرت امام رضا (ع) و فواید و خواص آن
 • جلب رزق و روزی و مال و ثروت و رونق کسب و کار و بازار و فروش کالا و متاع و ملک و خانه خود و ادعیه و دعاهای مربوط به خود
 • دفع فقر و تنگدستی و ادعیه های مربوط به آن
 • نگین انگشتر لاجورد جهت جلب رزق و روزی و رونق بازار و کسب و کار
 • جلب رزق و روزی و کسب و کار خود با خواندن آیات قرآن مثل سوره اذا جاء و سوره الزلزله در ساعات بلخصوص
 • جهت برآورده شدن حاجات مهم خود و ادعیه های مربوط به آن
 • بخت گشایی و باز کردن بخت دختری که خواستگار ندارد و ادعیه ها و ساعات عمل به ادعیه و
 • جهت باطل کردن سحر و جادو و طلسم که شخص را سرگردان کرده است و هیچ یک از کارهایش پیش نمی رود
 • جهت مهر و محبت و دوستی و عاشقی و جلب طرف و ادعیه های مربوط به آن
 • طلسم محبت و تهییج
 • طلسم محبت دائم و بی نظیر
 • طلسم برای مداوای مریض و شخص بیمار لاعلاج
 • قسم میططرون
 • انصراف نامه
 • حرز ابی دجانه
 • بستن بخت زن و جلوگیری از ازدواج و نزدیکی او با شخص دیگر
 • طلسم بغض و جدائی
 • طلسم بستن زبان بدگویان و ظالمان و زورگویان
 • دعای انصرافنامه و خواص و فواید آن
 • محبت عظیم و دائم و طلسم قوی آن
 • طلسم و طلسمات ایام و روزهای هفته طلسم روز شنبه، طلسم روز یکشنبه و
 • جهت ماندگار شدن شوهر در شهر و خانه خود
 • جهت جلب دختران و مردان به یکدیگر
 • خطبه حضرت آدم (ع) فواید و خواص آن
 • عزیمت رویت در خواب اگر خواهس عاقبت کار خود را در خواب ببینی و از آن مطلع شوی یا خواهی در آینده از آن مسئله مطلع شوی و یا از احوال
 • ایبی باخبر شوی یا از مکان دفینه یا گنج با خبر شوی و
 • طلسم جهت جلب سحر از مکانی در بین مردم
 • انجام عملی در خفاء و بصورت پنهانی که کسی متوجه آن نشود
 • حرز کبیر معروف به ابی دجانه، حرز صغیر معروف به ابی دجانه
 • رفع زیگل دست و بدن و صوت
 • تفریق و بغض آوارگی و دشمن
 • دل سرد کردن کسی
 • طلب فرزند، زن نازا
 • راضی شدن خانواده مطلوب با ازدواج
 • طلسم کارگشایی
 • احضار موکل سید هبالیط (پادشاهان علوی) – احضار موکل (ملک میمون)
 • استخدام و احضار موکل ملک و ملکه عینه
 • قسم هارون الرشید
 • چندین دستور جهت احضار جن و پری و موکل
 • دعای مشهور چهل کلید و خواص و فواید آن
 • دعای چهل اسم از اسماء ادریسی و خواص و فواید آن
 • دعای یس مغربی و خواص و فواید آن
 • دعای الفیل مغربی و خواص و فواید آن
 • دعای آیه الکرسی مغربی و خواص و فواید آن
 • دعای حمد مغربی و خواص و فواید آن
 • روش ساختن طلسم تکسیری
 • ساده ترین روش ساخت طلسم
 • دعای فرار اجنه
 • به دست آوردن سوره و آیه شخص
 • برکت کیسه پول
 • زبان بندی
 • نقش محبت
 • مطیع و مسخر کردن
 • گشودن بخت دختران
 • نسخه عجیب ابو علی سینا
 • جهت صلح و دوستی میان زن و شوهر
 • ارسال مطلب در خواب به شخص دیگری
 • محبت کف دست
 • جهت رهایی از زندان
 • اسامی موکلان
 • طلسم برای کشف دفینه ها
 • ابطال قوی چشم زخم
 • عمل مجرب برای باردار شدن
 • عمیق کردن خواب دیگران
 • احضار موکل
 • عزیمت عفریت سلیمان
 • عزیمت عروسک متحرک
 • نقش برای ترقی کسب و کار
 • وارد کردن خدام در انگشتر
 • عزیمت ملک لوئیل
 • عزیمت میمون سیاف
 • ابطال سحر از راه دور با سوره یس
 • احضار جن از مومنین در یک شب
 • استخاره با قرآن
 • بخورات خیر و شر
 • ساعات شبانه روز
 • دعای مرجانه
 • طلسم کشف اسرار
 • طلسم قوی برای شجاعت
 • قضا حاجت عجیب
 • طلسم ازدواج سریع
 • احضار انسان
 • راز تبدیل نحس به سعد
 • قسم نایاب کبیر
 • اذن از خداوند بدون استاد
 • پاسخ گرفتن سوالات در خواب
 • اسامی پادشاهان جن
 • جهت بازگشت همسر
 • جهت یافتن دزد
 • ختم سوره حمد جهت غنی شدن
 • ارسال هاتف
 • دعای ذوالقرنین
 • قضای حاجت ابن سینا
 • عمل تسخیر از استاد سکاکی
 • عمل احضار سنگ
 • دعوت ام موسی
 • جهت احضار و محبت
 • رویت دزد یا گمشده
 • برای حب شدید
 • رویت کنوز و دفاین
 • عمل خروس آصف ابن برخیا
 • عمل جوش آمدن آب
 • آیه تسخیر جن
 • روزی فراوان در یک سال
 • طلسم درآوردن گنج
 • پیش بینی سازگاری در ازدواج
 • زیبا شدن نوزاد
 • طلسم انتقام
 • طلسم جلب یک ساعته
 • باطل کردن سحر در مغازه
 • جهت آرامش شخص عصبانی
 • موکلین سال، ماه و روز
 • چله صلوات
 • باطل السحر قوی
 • دعای سرطان مغز
 • جهت خلاصی از عشق
 • زبان بند بدگویان
 • آگاه شدن در خواب
 • لازم به ذکر است که کتاب مجربات کنز المحمد شامل حدود ۶۰۰ دستور است و ذکر تمامی آنها امکان پذیر نیست.

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

کتابهای مرتبط

پشتیبانی

در صورت وجود هرگونه مشکل درخرید و یا دانلود از یکی از راه های زیر اقدام کنید این راه ها به ترتیب اولویت نوشته شده است

ارتباط در واتساپ: 09176836845
ارسال تیکت از بخش پشتیبانی : ورود به بخش پشتیبانی
ایمیل : info@boook66.ir

آی بلاگ